Seaside

amelia-yume-1

Amelia Plummer photographed by Shelby Nugroho for YUME.

amelia-yume-2

amelia-yume-3

amelia-yume-4

amelia-yume-5

amelia-yume-6

amelia-yume-0

amelia-yume-7

Photography: Shelby Nugroho — instagram
Model: Amelia Plummer — instagram
Location: Bali, Indonesia