Holiday

Alessia Merz photographed by Ilya Bukowski for YUME.

Photography: Ilya Bukowski — webinstagram
Model: Alessia Merz @ One Management NY — instagram
Hair & Make-Up: Olga Ignatova — instagram
Retouch: Vika Gasanova — instagram
Location: Phuket, Thailand