Sweet Life

angelina-yume-1

Angelina Boyko photographed by Yana Kalina for YUME.

angelina-yume-2

angelina-yume-3

angelina-yume-4

angelina-yume-5

angelina-yume-6

angelina-yume-7

angelina-yume-8

angelina-yume-9

angelina-yume-10

Photography: Yana Kalina — webinstagram
Model: Angelina Boyko — instagram
Location: Bali, Indonesia